Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

 

SEVAKO Ltd. is een agentschap en geen jachtoperator. Door te boeken geeft u ons toestemming om een contract te maken met een Hongaars jachtgebied en – indien mogelijk – een hotelkamer te boeken of transfers van luchthavens.

BOEKINGEN

 

Wanneer we uw schriftelijke (post, fax of e-mail) boeking ontvangen, stellen wij een contract op, met als inhoud het soort wild, de data, jachtgebied, verblijf, prijs en andere condities. Enkel wanneer u de kopie van het contract heeft ondertekend en Sevako Ltd. dit heeft ontvangen en de nodige waarborg is gestort is de boeking bindend voor beide partijen.

GEEN GARANTIE

 

SEVAKO is niet verantwoordelijk wanneer een klant niet schiet/kan schieten op het soort wild waarvoor hij/zij heeft geboekt. SEVAKO probeert enkel om dit mogelijk te maken, maar kan geen succes garanderen.

JACHTDOCUMENTEN

 

Bij de ondertekening van het contract ontvangt u documenten van SEVAKO betreffende de invoer van uw vuurwapens en aanwijzingen over hoe u het jachtgebied kunt bereiken. De jachtvergunning en de jacht verzekering die SEVAKO voor u haalt en de lijst van trofeeën die u hebt geboekt, ontvangt u bij uw aankomst in het jachtgebied. Niet-EU burgers moeten een aanvraag voor een invoervergunning van vuurwapens indienen aan de grens zelf, met de hulp van de uitnodiging en een verklaring van SEVAKO die u worden toegezonden.

FACTUUR EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

Al het wild geschoten door u en alle diensten die u hebt gebruikt zullen worden beschreven in de schietlijst. Door dit te ondertekening gaat u akkoord dat de lijst correct is. Deze lijst is de basis van de rekening. Gemiste schoten en de reden voor het niet schieten van de soort waarvoor u hebt geboekt zijn ook beschreven in het jacht rapport. Elke klacht van u moet worden genoteerd in het jacht rapport, anders kan deze niet worden geaccepteerd.

De prijs van trofeeën wordt berekend op basis van het gewicht gemeten in het jachtgebied – 24 uur nadat het is schoongemaakt – dit zal worden geschreven in de trofeeën lijst en wordt ondertekend door zowel de jachtorganisator als de cliënt. Deze gewichten worden gebruikt om de prijs van de trofee te berekenen. Geschillen rond het gewicht worden beslist door de Trofeeën Beoordelings Commissie en dit is bindend voor zowel de klant als voor SEVAKO Ltd. Betalingen dienen gedaan worden in het jachtgebied aan de vertegenwoordiger van SEVAKO of later via overschrijving. De factuur zal in Euro’s zijn. Betaalde waarborgen zullen worden afgetrokken van het totaalbedrag. De betaling moet worden uitgevoerd in cash, cheque of overschrijving. Creditkaarten niet geaccepteerd.

TROFEE BEOORDELING

 

De beoordeling van de trofeeën van de Trofee Beoordelings Commissie moet worden geregeld door de klant, maar dit kan gebeuren in het jachtgebied, na het maken van afspraken. De beoordeling is belastbaar. Indien u wenst om uw trofeeën mee te nemen direct na de jacht, moet u uw reis zodanig plannen dat de trofee beoordeling kan plaatsvinden op de laatste dag of op de terugreis.

SEVAKO stuurt met plezier de trofeeën naar u op, maar dit betekent een extra kost en kan soms een tijdje duren. De kosten voor het bewaren van de trofeeën in het jachtgebied, het transport tussen de Trofee Beoordeling Commissie en het SEVAKO hoofdkantoor, de verzendkosten en eventuele verzekering dienen betaald te worden door de klant.

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

 

SEVAKO is verantwoordelijk voor de planning van uw jacht en het boeken van uw accommodatie, voor het kiezen van het jachtgebied, en voor de juiste beschrijving van de jachtaanbieding op het moment van ze naar jou sturen.

SEVAKO is te allen tijde niet aansprakelijk voor het succes of falen van uw jacht. Mocht u verhinderd worden van schieten wegens slecht weer, of door schuld van de professionele jager, zal uw waarborg worden teruggegeven, verminderd met de al geleverde diensten.

Eventuele klachten moeten worden gemaakt ter plekke en u dient hulp te vragen om deze problemen te verhelpen. Ontvangt u geen hulp in deze kwestie, moet u uw klacht neerschrijven in de trofeeën lijst. Klachten ontvangen na de jacht die niet zijn genoteerd op de lijst worden niet geaccepteerd.

Eventuele claims moeten schriftelijk worden gericht aan SEVAKO binnen de 4 weken na het einde van uw jacht.

ANNULERINGEN

 

De jacht zou niet moeten worden geannuleerd zonder een geldige reden van zodra het contract is ondertekend. Indien het echter nodig is om te annuleren, kan u dat als volgt doen:
  • 1. Als er een waarborg betaald is in het contract, is de annulering:
    • a) 100% van de waarborg zal worden teruggegeven indien de annulering is ontvangen tot maximum 30 dagen voor de jacht (echter, voor het edelhert en damhert bronsttijd en voor de reebok tussen 15 april en 10 mei en alle vormen van klopjacht is de opzegtermijn 60-31 dagen).
    • b) 50% van de waarborg zal worden teruggegeven indien de annulering is ontvangen 30 tot 9 dagen voor de jacht begint. (echter, voor het edelhert en damhert bronsttijd en voor de reebok tussen 15 april en 10 mei en alle vormen van klopjacht is de opzegtermijn 60-31 dagen).
    • c) Het geheel van de waarborg is verbeurd indien de annulering is ontvangen 8 dagen voor de jacht begint of als er geen annulering is gemaakt en de jager niet arriveert (echter, voor het edelhert en damhert bronsttijd en voor de reebok tussen 15 april en 10 mei en alle vormen van klopjacht is de opzegtermijn 30 dagen).
  • 2. Indien er geen waarborg nodig was in het contract, moet er €200 per jager als annuleringskost worden betaald. Deze som omvat de kost van het jachtvergunning en de verzekering van Hongaarse autoriteiten, en de administratieve kosten van SEVAKO.
  • 3. Grote jachtpartijen, bijvoorbeeld drijfjacht op wilde zwijnen en schieten van fazant, en jachten gedurende de beste periodes van bronst van edelherten, kunnen een speciale annuleringsovereenkomst treffen.
SEVAKO zal de waarborg terugstorten, na aftrek van de bovengenoemde sancties of, indien de gast wenst, het houden als waarborg voor zijn/haar volgend jacht in Hongarije.

ANNULERINGSVERZEKERING VAN DE JACHT TRIP

 

Helaas is het soms nodig om een reis te annuleren die u hebt geboekt. Dit is niet alleen vervelend, maar kan ook duur zijn. Een jacht op sommige wildsoorten kan moeilijk zijn om weer te verkopen op een korte termijn. Om deze reden hebben alle jachtreizen over de wereld een hoge annuleringskosten.

Aangezien er geen annuleringsverzekering is inbegrepen in de prijs van de jachtreis, raden wij u aan u te verzekeren voor uw eigen veiligheid, zodat u beschermd bent tegen de hoge kosten gepaard met annuleren. U kunt deze verzekering nemen op hetzelfde moment dat u het jachtcontract ondertekent. Door de gevraagde kost te betalen zal u verzekerd zijn moest u de reis annuleren.

Indien u geinteresseerd bent in deze annuleringsverzekering kan u meer gedetailleerde informatie van ons verkrijgen op verzoek.

VROEGTIJDIGE BEĂ‹INDIGING VAN EEN JACHT

 

Mocht een gast een jacht afbreken, voor eender welke reden, moeten de volledige kosten betaald worden. De extra kosten voor het wijzigen van de boekingen, transfers, hotel kosten etc. moeten worden betaald door de klant.

BEVOEGDE RECHTBANK

 

Mocht het niet mogelijk zijn om eventuele verschillen op een vriendelijke manier op te lossen, moeten beiden partijen akkoord gaan met beslissing van het Hof van Arbitrage van de Hongaarse Kamer van Koophandel in Boedapest.

NOODNUMMER

 

Mochten er problemen zijn gedurende uw reis of jacht, kan u altijd een van onze werknemers bereiken via telefoon. Gedurende kantooruren (08.00-16.30 maandag-vrijdag), gelieve ons kantoor te bellen onder 0036/89-313-578 of 0036/89-312-061. Na de uren kan u gebruik maken van het noodnummer wat u kan vinden op het contract verzonden naar u door SEVAKO.


SEVAKO Vadászati Iroda Kft. (SEVAKO Jagdreisen GmbH)
H-8500 Pápa, Eötvös utca 34., Hongarije
Tel.: 00-36-89-313-578 o. 00-36-312-061 Fax: 00-36-89-312-810
www.sevako.hu - www.jageninungarn.hu - www.huntinginhungary.eu
Alle auf dieser Webseite veröffentlichten Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Sevako GmbH bzw. des jeweiligen Inhabers des Copyrights, über die Sevako gerne Auskunft erteilt. Ausdrücke und Speicherung (Downloads) von Inhalten ist nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch erlaubt.