Algemene informatie rond jacht in Hongarije

Buitenlandse jagers

Elke jager moet een geldig Hongaarse jachtvergunning hebben, uitgegeven wanneer het jachtcontract is ondertekend. Dit betekent dat vreemdelingen enkel mogen jagen in Hongarije wanneer zij in het bezit zijn van een geldig jachtvergunning uitgegeven door het Ministerie van Agricultuur (FVM) in hun naam (niet-EU jagers moeten ook een vuurwapens-invoervergunning hebben). Vergunning worden enkel uitgegeven wanneer een geldig contract is ondertekend met een jachtagentschap of organisator (zoals SEVAKO Ltd.). Een jachtvergunning wordt enkel uitgegeven aan een gast wanneer hij/zij in het bezit is van een geldig jachtvergunning in zijn/haar thuisland. De gast moet zijn jachtvergunning, vuurwapen vergunning (Europese Vuurwapens Certificaat of vuurwapens-invoervergunning) en paspoort bij zich hebben ten alle tijde gedurende het jagen. Jacht mag enkel gebeuren in de plaatsen en enkel op het wild genoemd en genoteerd in het contract.

Informatie voor jagers i.v.m. het betreden en verlaten van Hongarije

Hunting guests from the Jachtgasten van de Europese Unie:
Paspoort: paspoorten worden gecontroleerd op alle grenzen in Hongarije
Douane: willekeurige controles worden uitgevoerd tot 30 km. rond de grenzen.

Vuurwapens importeren

Een vuurwapens-invoervergunning is niet nodig voor EU burgers zoals beschreven in het New York Akkoord. Vuurwapens zijn toegelaten mits vergezeld met een Europees Vuurwapen Certificaat.

Een uitnodiging, geschreven door Sevako Ltd. moet de vuurwapens vergezellen. Het is niet nodig om vuurwapens te declareren aan de grens. In luchthavens is dit wel nodig en zal er een strikte controle volgen.

Om trofeeën te exporteren is een betaalde rekening en trofeedocumenten nodig, indien u gecontroleerd wordt aan de grens.

Informatie voor jachtgasten van buiten de Europese Unie:

Invoer en uitvoer van vuurwapens: met een uitnodigingsbrief van Sevako Ltd. en met een declaratieformulier of uw eigen jachtvergunning/wapenvergunning kan er een vuurwapens-invoervergunning aangevraagd worden aan de Hongaarse grenzen (kost ong. € 13). De enige grenzen waar dit kan worden aangevraagd is Nicklsdorf-Hegyeshalom en de Budapest-Ferihegy luchthaven. Het vuurwapens-invoervergunning moet worden teruggegeven aan ambtenaren wanneer het land verlaten wordt.

Transport van wapens en ammunitie

Wapens en munitie moeten afzonderlijk vervoerd worden. In publieke gebieden, dorpen, hotels, restaurants etc. en in voertuigen mogen enkel ontladen wapens in een gesloten wapenkoffer. In vliegtuigen moeten de vuurwapens vervoerd worden in een stabiele wapenkoffer en de munitie in zijn originele doos - max. 5 kg - in een afzonderlijke koffer die moet worden ingecheckt. Meerdere luchtvaartmaatschappijen willen ook dat de grendel wordt verwijderd van het wapen en afzonderlijk wordt vervoerd (niet in handbagage). Het is aangeraden om het vizier van het wapen af te halen en goed in te pakken ter bescherming. Let op! Sommige luchtvaartmaatschappijen weigeren vuurwapens aan boord te nemen. Kijk zeker goed na alvorens te boeken. Gasten mogen hun wapens of munitie niet delen met andere personen.

Jachtgeweren voor groot wild

Enkel kalibers met een energy boven 2,500 joules zijn toegelaten voor groot wild. De uitzondering is jacht op de ree waarbij een kaliber met energie van 1,000 joules voldoet. Everzwijnen mogen ook geschoten worden met hagelgeweren (slugs-brenneke). Automatische of semiautomatische vuurwapens zijn verboden in Hongarije!
Hoewel de jacht op verschillende soorten variëren in Hongarije, raden wij het universeel kaliber van 30-06 Springfield aan voor alle jachten. De allerbelangrijkste is echter dat u zich volledig op uw gemak voelt met uw vuurwapen.

Aangeraden kalibers voor jagen in Hongarije

Kaliber Edelhert Ree Everzwijn Damhert Moeflon
.222 - 6,5 mm
.270 Win
7x57, 7x64, 7x65 R
7 mm Rem 1
.308 Win
30-06
.300 Win.Mag
8x57 JR / JRS / JS
8 x 68 S
9,3x62 / 64 / 74 R
.375H&H Mag.
deels geschikt geschikt


Jachtwetten in Hongarije

Alle klanten dienen de opgelegde regels te accepteren. Dit geldt ook voor de trofee beoordeling. De jachtorganisatie behoudt het recht een jacht stop te zetten zonder compensatie voor de klant, dienen deze regels overtreden worden. Een boete wordt opgelegd indien een klant op een dier schiet gedurende een gesloten seizoen of tegen de orders in van een professionele jager of de jachtorganisatie, of een dier schiet in hun afwezigheid. De jacht zal beëindigd worden indien een klant zich onder de invloed van alcohol bevindt, en de klant kan ook uitgesloten worden van verdere jacht. In dit geval worden de volledige kosten van jacht vergoed.

Trofee metingen / beoordeling

In Hongarije worden de trofeeën van damherten en edelherten gewogen met de volledige schedel en bovenkaak zonder aftrekkingen 24 uur na de schoonmaak. Reebok schedels zullen 90 g worden afgetrokken. De trofee prijs van een moeflon wordt berekend door het nemen van de midden lengte van beide hoorns, van een everzwijn door de gemiddelde lengte van beide slagtanden gemeten langs de buitenzijde.

Trofeeën transport

All trofeeën zijn eigendom van SEVAKO Ltd. of de jachtorganisatie tot ze volledig zijn betaald. Tenzij andere regelingen zijn gemaakt, worden trofeeën niet overgeleverd totdat de volledige jachtkosten, trofeeënkost en transportkost zijn betaald.

Verdere informatie

Alle klanten zijn zelf verantwoordelijk voor hun paspoort, visa, douane, valuta en andere regelingen onder het publieksrecht.
De jachtseizoenen voor Hongaars wild kunnen gevonden worden in de huidige prijslijst van SEVAKO Ltd.


SEVAKO Vadászati Iroda Kft. (SEVAKO Jagdreisen GmbH)
H-8500 Pápa, Eötvös utca 34., Hongarije
Tel.: 00-36-89-313-578 o. 00-36-312-061 Fax: 00-36-89-312-810
www.sevako.hu - www.jageninungarn.hu - www.huntinginhungary.eu
Alle auf dieser Webseite veröffentlichten Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Sevako GmbH bzw. des jeweiligen Inhabers des Copyrights, über die Sevako gerne Auskunft erteilt. Ausdrücke und Speicherung (Downloads) von Inhalten ist nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch erlaubt.