Nuttige informatie i.v.m. jagen in Hongarije, belangrijke opmerkingen

Protocol van de jacht

Na de jacht wordt er een lijst van de schoten bijgehouden dat ondertekend moet worden door alle jachtgasten en de professionele jager in het gezelschap. In dit protocol worden alle diensten en schoten genoteerd, die de basis vormen voor de eindafrekening (indien de schoten en diensten georganiseerd waren door SEVAKO). The jachtgasten dienen met hun handtekening de authenticiteit van de neergeschreven feiten te declareren. Dit geldt ook voor de meting van de trofeeën, het aantal trofeeën, en de diensten neergeschreven in het protocol. De betaling moet zonder vertraging gebeuren na het ontvangen van de rekening. Tenzij er een andere regeling is afgesproken dient de betaling via ons agentschap te gebeuren.

Het protocol is ook een vereiste voor klachten. Klachten moeten ter plekke gebeuren en er moet gevraagd worden om het mogelijke probleem op te lossen. Indien u geen hulp krijgt voor het oplossen van een probleem, moet u meteen een protocol opstellen rond de klacht in het Engels of Hongaars. Dit protocol moet ondertekend worden door de lokale jachtorganisator, de jachtgast en de tolk. Het is belangrijk het woord “Klacht” (“Complaint” in Engels) te noteren. Er kunnen geen klachten na de feiten ingediend worden.

Slechte schoten en de oorzaak van gemiste kans op het doden van wild worden genoteerd in het protocol. Op verzoek van de jager kan een gewond dier worden nagejaagd nadat de jager het gebied heeft verlaten, indien hij de onkosten van het schot en transport betaalt. Het bepaalde gewicht van het management van het gebied moet worden geaccepteerd.

Sevako neemt geen verantwoordelijkheid voor regelingen met het jachtgebied, die niet schriftelijk bevestigd zijn door Sevako, zelfs al zijn deze regelingen genoteerd in het protocol.

Jachtwetten van het gastland

Alle jachtgasten zijn verplicht om de juridisch bindende regels van het gastland te accepteren. Deze gelden ook voor de beoordeling van trofeeën. Indien de wetten worden genegeerd, kan de organisator de jacht stopzetten zonder terugbetaling. Als een gast wild doodt tijdens een gesloten seizoen of ondanks het verbod van de professionele jager of de organisatie van het gebied, moet er een boete worden betaald voor het schot. In het geval dat de jager onder invloed is van alcohol, kan de jacht stopgezet worden en de jager wordt verboden te schieten, zonder vergoeding.

Geen garantie op schieten

SEVAKO geeft geen garantie dat een gast het afgesproken wild schiet/kan schieten. SEVAKO doet alles mogelijk om een kans te geven aan de gast om het afgesproken wild te schieten. In uitzonderlijke gevallen kunnen er schriftelijk andere regels worden afgesproken.

Het wegnemen van trofeeën

De trofeeën blijven eigendom van Sevako of van het jachtgebied zolang ze niet volledig betaald zijn. Als er geen andere regeling is, worden de trofeeën enkel afgeleverd na volledige betaling van jachtkosten, trofeeën en levering. De leveringsprijs kan gevonden worden in de prijslijst van Sevako.

Andere

Alle gasten zijn verplicht zich te informeren rond de wetten i.v.m. paspoort, visa, valuta, douane en publiekrechtelijke regels.


SEVAKO Vadászati Iroda Kft. (SEVAKO Jagdreisen GmbH)
H-8500 Pápa, Eötvös utca 34., Hongarije
Tel.: 00-36-89-313-578 o. 00-36-312-061 Fax: 00-36-89-312-810
www.sevako.hu - www.jageninungarn.hu - www.huntinginhungary.eu
Alle auf dieser Webseite veröffentlichten Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede vom Urheberrechtgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Sevako GmbH bzw. des jeweiligen Inhabers des Copyrights, über die Sevako gerne Auskunft erteilt. Ausdrücke und Speicherung (Downloads) von Inhalten ist nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch erlaubt.